Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Онлайн заявка на имуществена застраховка „Първи риск”

 • Стъпка1
 • Стъпка2
 • Стъпка3

Вариант 1

 • Сгради: 20 000 лв.
 • Движимо имущество 2 000 лв.
 • Допълнителни разходи: 500 лв.
 • Гражданска отговорност: 1000 лв.

Вариант 2

 • Сгради: 30 000 лв.
 • Движимо имущество 3 000 лв.
 • Допълнителни разходи: 1 000 лв.
 • Гражданска отговорност: 2 000 лв.

Вариант 3

 • Сгради: 40 000 лв.
 • Движимо имущество 4 000 лв.
 • Допълнителни разходи: 1 500 лв.
 • Гражданска отговорност: 3 000 лв.

Основно покритие

Надежда АД покрива щети и загуби до размера на съответната застрахователна сума при условията на "Първи риск", както следва:

 • пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му;
 • буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване и/или падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка;
 • теч на тръбопроводна вода;
 • удар от превозно средство или животно;
 • допълнителните разходи за ограничаване на вредите;
 • гражданска отговорност.

Оптимално покритие

Надежда АД покрива щети и загуби до размера на съответната застрахователна сума при условията на "Първи риск", както следва:

 • пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му;
 • буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване и/или падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка;
 • теч на тръбопроводна вода;
 • удар от превозно средство или животно;
 • допълнителните разходи за ограничаване на вредите;
 • гражданска отговорност, земетресение, злоумишлени действия на трети лица и разходи за отстраняване на развалини и останки.

Максимално покритие

Надежда АД покрива щети и загуби до размера на съответната застрахователна сума при условията на "Първи риск", както следва:

 • пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, части от него или товара му;
 • буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване и/или падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря или градушка;
 • теч на тръбопроводна вода; удар от превозно средство или животно;
 • допълнителните разходи за ограничаване на вредите;
 • гражданска отговорност, земетресение, злоумишлени действия на трети лица и разходи за отстраняване на развалини и останки, късо съединение/токов удар и кражба чрез взлом или с техническо средство на аудио-визуална или компютърна техника.