Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Застраховка "Заболяване"

Срещу получаване на застрахо­вателна премия ЗК”Надежда” АД поема рискове, произтичащи от заболяване, бременност и раждане на застрахованите лице, свързани с финансовото обезпечаване на определени медицински услуги и стоки.
Финансовото обезпечаване се извършва по един от следните  начини:
-  абонаментно обслужване в лечебно заведение, с което компанията има сключен договор;
- изплащане на суми на изпълнителите на медицинска помощ, които не са договорни партньори на ЗК „Надежда”;
-  възстановяване на направените разходи от застрахованото лице.
Застрахователните договори са индивидуални, се­мейни и групови.
- индивидуален застрахователен договор е този, съгласно който се застрахова едно физическо лице. По тези застраховки притежател на полицата може да бъде застрахованото лице или друго физическо или юридическо лице.
-  семеен застрахователен договор е този, съгласно който се застраховат членовете на едно семейство. Притежател на полицата може да бъде член на семейството или друго физическо или юридическо лице.
-  групов застрахователен договор е този, съгласно който се за­страховат групи от няколко лица предварително формирани с не застрахователни цели.

Здравна застраховка заболяване „Надежда”  покрива здравни услуги и стоки, обособени в следните пакети:
  1. Пакет “Профилактика на здравето и предпазване от заболяване”;
  2. Пакет “Извънболнична медицинска помощ”;
  3. Пакет “Болнична медицинска помощ”;
  4. Пакет “Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ”;
  5. Пакет  “Възстановяване на разходи”;
  6. Пакет „Дентална помощ”
Всеки пакет може да бъде избран с едно от трите нива на покритие - основен, пълен и лукс.

Ако все още нямате сключена здравна застраховка, за да направите запитване за оферта, моля изтеглете и попълнете "Личен Здравен Въпросник" от секция "Документи" в раздел "Заболяване"

Изпратете на адрес office@zknadejda.bg попълнен формуляра и ние ще Ви отговорим във възможно най-кратък срок.

Документи


Общи Условия "Заболяване" 492 Kb (pdf) свали
Приложение 1 "Заболяване" 445 Kb (pdf) свали
Личен Здравен Въпросник "Заболяване" 384 Kb (pdf) свали
Уведомление за щета "Заболяване" 151 Kb (pdf) свали