Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Застраховка "Селскостопански култури"

Застраховка „Селскостопански култури”
 
Застраховката се прилага за:
  • Реколтата от селскостопанските култури и от овощни, зеленчукови, розови и черничеви градини, лозя, ягоди, малини, културна шипка, културна къпина, овощни разсадници, маточници, вкоренилища, медицински растения, касис (черно френско грозде), хмел, разсади, семенилища, цветя за семе и продажба и култури в парници и оранжерии;
  • Декоративни растения - дървета, храсти и градини, отглеждани на открито, като дълготрайни материални активи;
  • Новосъздадени трайни насаждения като овощия, ягоди, малини, къпини, касис, рози, лавандула и хмел;
Застраховката се сключва на основание писмено предложение от Застрахования, в което същият е обявява точно и изчерпателно всички съществени обстоятелства, които са му известни или при положена дължима грижа трябва да са му известни и са от значение за риска.
Началото и краят на съответния застрахователен период зависят от конкретния вид култура, подлежащ на застраховане.
 
Застрахователната сума за отделните култури се договаря между Застрахователя и Застрахования, но не може да бъде по-малка от минималната и по-голяма от максималната такава, определени от Застрахователя.
Застрахователната сума на отделните култури следва да бъде съобразена с производствените възможности на съответния район.
 
Застрахователната премия се определя от Застрахователя на база на действащата към момента на сключване на застраховката тарифа и може да бъде коригирана с отстъпки или надбавки. Застрахователната премия е дължима еднократно при сключването на застрахователния договор или разсрочено до 4 броя вноски. 
 
При настъпване на застрахователно събитие Застрахованият трябва:
  • да вземе необходимите мерки за ограничаване на щетите, възстановяване на пострадалите култури, когато е възможно - за оползотворяване на продукцията от засегнатите култури.
  • да уведоми Застрахователя без забавяне и не по-късно от 3 (три) дни от узнаване за събитието;
  • да запази за оглед пострадалите култури, както са били в момента на събитието.
Размерът на обезщетението се определя на базата на извършен огледът и оценка, извършени от комисия, включваща представител на Застрахователя, вещо лице (агроном) и Застрахования или негов представител.
 
Застрахователното обезщетение се изплаща от Застрахователя  в срок до 15 работни дни от представянето на всички изискани документи, свързани с установяване на застрахователното събитие и размера на щетите; 

Документи


Общи условия "Селскостопански култури" 226 Kb (pdf) свали