Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Често задавани въпроси

Какво получавам чрез здравна застраховка?

Вие имате право при възникнал медицински проблем, на свободен достъп до консултативна специализирана медицинска помощ, без да е необходимо направление от личен лекар (Джи Пи). Имате  право да Ви бъдат възстановени  извършените разходи за лекарствени и помощни средства.