Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Често задавани въпроси

Какво е необходимо да направя при промяна в личните ми данни, при загубване на застрахователната полица или на здравна карта?

Вие трябва да информирате ЗК „Надежда” АД за настъпилото събитие, да попълните и подпишете формуляр  „Добавък за промяна в застрахователна полица”, който може да изтеглите от ТУК., както и направите  копие от актуална лична карта, които да представите в администрацията на ЗК по един от следните начини:
  1. Лично в офис на Компанията
  2. Да изпратите на наш имейл адрес – office@zzoknadejda.bg*
  3. По пощата с куриер и обратна разписка*
  4. Чрез отдел „Човешки ресурси” на Вашата фирма.
  5. Чрез Вашия брокер*ЗК „Надежда” АД предупреждава своите клиенти, че изпращането на документи, които съдържат лични данни по поща, имейл или  с куриер крие рискове. Като администратор на лични данни, ЗК „Надежда” АД носи отговорност за защита на личните данни от постъпването им в Компанията.