Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Новини от ЗК Надежда

Издаден допълнителен лиценз на ЗК "Надежда" АД за общо застраховане

31.01.2014 г.
С Решение № 121 - ОЗ от 31.01.2014 г. на Комисията за финансов надзор на ЗК "Надежда" АД е издаден допълнителен лиценз за застраховки по т. 3, 7, 8, 9, 16 и 18 от Раздел ІІ, буква "А" на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането, а именно:
 
1. Застраховка но сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)
2. Застраховка на товари по време на превоз
3. Застраховка "Пожар и природни бедствия"
4. Застраховка "Други щети на имущество"
5. Застраховка "Разни финансови загуби"
6. Застраховка "Помощ при пътуване (асистанс)"
licenz 447 Kb (pdf) свали