Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Болнична медицинска помощ

Чрез застраховка Заболяване „Надежда” и пакет Болнична медицинска помощ ЗК „Надежда” АД предоставя възможност за стационарно лечение и санаториална рехабилитация по избор на застрахованото лице, в зависимост от естеството на заболяването, изискващо болнично лечение и независимо от местоживеенето на му. С този пакет, на абонаментен принцип, се избягва времето за чакане за планова хоспитализация и се осигурява директен достъп до болничното заведение без да се изисква оказване на медицинска помощ в извънболнично звено и издаване на “направление за болнично лечение”. Предлага се избор на лекуващ лекар по време на лечението, самостоятелна стая, индивидуално следене на заболяването от медицинския персонал и други .
 В услугите, предлагани в пакета, се включват и регламентираните със Закона за здравно осигуряване такси за болничен престой. При необходимост от болнично лечение застрахованото лице се обръща към координатора на избраното от него болнично лечебно заведение, който е задължен да организира настаняването за лечение.
 
Пакет “Болнична медицинска помощ” включва

Престой в болница:
  • хоспитализация в лечебни заведения за болнично лечение, както и разходите за лекарско и сестринско наблюдение в следните стационарни отделения:
  • манипулации по медицински показания с малка, средна и голяма сложност до изписване на пациента:

Медицински изследвания в стационара:
  • изследванията, направени по време на болничен престой, необходими за /лечението/ диагностициране и проследяване на състоянието на осигуреното лице.
Консервативно лечение:
  • лекарствените средства, контрастни материи, консумативи и манипулации, необходими за неоперативното лечение по време на болничния престой.
Оперативно лечение:
  • всички видове хирургически интервенции с малка, средна и голяма сложност, извършени по време на болничния престой
В рамките до 20 дни годишно застрахованите лица имат право и на санаториално лечение, назначено по медицински показания като непосредствено продължение на болничното лечение. Подходящото санаториално лечение се определя от лекуващия лекар след проведеното болнично лечение и се извършва в санаториумите и центрове за рехабилитация към “Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс” АД и санаториумите към Министерството на отбраната (Военномедицинска академия).