Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Здравен календар

1 юни - Международен ден на детето

Денят на детето е един от най-старите международни празници. Още през 1924 г. Обществото на народите (ОН) приема за първи път, така наречената Женевска декларация за правата на детето.
Главният факт, на който се обръща внимание е, че детето, поради физическата си и умствена незрялост, се нуждае от специални гаранции, грижи и специална правна защита както преди, така и след раждането си.
Всяка година празникът е повод за организирането на много детски мероприятия - рецитали, музикални програми и игри, както и ден за откриването на детски заведения, трапезарии, летни лагери и обявяване на други социални придобивки за децата.