Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Здравен календар

02 април - Международен ден на аутизма

На този ден отбелязваме Световния ден за повишаване информираността на обществото по въпросите на аутизма.Едно на всеки 150 деца по света се разболява от аутизъм. Общият брой на хората от аутистичния спектър формира около 2% от населението на света. У нас това са около 140 000 души.