Надежда - застрахователна компания

0889 201 517 денонощно, по
медицински въпроси
0700 100 15 безплатен телефон
за информация

Акценти

Индивидуална застраховка

ЗК "Надежда" предлага на своите индивидуални клиенти продукти по автомобилно застраховане, имуществено застраховане, застраховки Заболяване и застраховки Злополука. Скоро нашите клиенти ще имат възможност лесно, бързо и удобно да сключват онлайн застраховки.

повече»

Корпоративна (групова) застраховка

Предлагаме разнообразие от  застраховки за групи  хора, обединени в обща дейност. Фирмените застраховки дават възможност Работодателят да гарантира опазването, подобряването и възстановяването на  здравето на своите подчинени. 
 

повече»

Имуществена застраховка "Спокоен дом"

Застраховка на движимо и недвижимо имущество на физически лица, включително сгради (апартамент или къща), обзавеждане, битова техника и други. По желание на клиента покритието може да се разшири, което дава възможност да се намери най-подходящия обхват за конкретното имущество. 
 

повече»

Застраховка Злополука


Доверете се на нашите грижи при непредвидени, случайни и внезапни събития. Чрез сключване на застраховка "Злополука на учащи"  ще можете да си осигурите необходимите финансови средства,  за покриване на  разходи след претърпяна Злополука от застрахованото дете. 

 

повече»

Новини

Онлайн застраховане

Предимства

За работодателя

  • Ефективно и бързо възстановяване на работниците и служителите;
  • Подобряване на здравния статус на работниците и служителите, повишена мотивираност  и по-добра работна атмосфера;
  • Намаляване броя на издадените болнични листове и текучеството на кадри;
  • Пести време и средства на работниците и служителите, като дава възможност за избор на специалист или лечебно заведение по местоживеене или на регионално и национално ниво.

За застрахованите

  • Покриват 100% от медицинските си потребности (обемът е по-голям от тези на НЗОК);
  • Получават денонощна медицинска помощ, свободен достъп за консултативна медицинска помощ по избор;
  • Имат свободен избор при използване на специализирана медицинска помощ (без направления) във всички лечебни заведения и специалисти;
  • Възстановяват извършените от тях разходи за лекарства, помощни средства, дентални услуги и др.;
  • Не заплащат потребителски и други такси, изисквани съгласно законите и нормативните уредби в българското законодателство.